Bảng giá học phí trường nhạc năm 2017

KHÓA HỌC PIANO MẦM NON

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên- 1 Học viên

150.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

3.600.000/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 4 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.400.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC PIANO CĂN BẢN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên- 1 Học viên

200.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

4.800.000/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

95.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.280.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC PIANO ĐỆM HÁT NGẮN HẠN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 Học viên

220.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

5.280.000đ/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

150.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng: ( 24 tiết)

3.600.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC GUITAR CĂN BẢN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

150.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng (24 tiết)

4.320.000đ/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.880.000đ/ 3tháng

 

KHÓA HỌC GUITAR ĐỆM HÁT NGẮN HẠN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

160.000/tiết

60 phút

Tự chọn ngày học

3 tháng (24 tiết)

4.800.000đ/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

120.000/tiết

60 phút

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

3.600.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC TRỐNG CĂN BẢN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

180.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

4.320.000đ / 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.400.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC TRỐNG CAJON/DJEMBES NGẮN HẠN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

130.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

3.120.000đ/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.400.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC THANH NHẠC CĂN BẢN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

180.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

4.320.000đ / 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.400.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC UKULELE CĂN BẢN

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

140.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

3.360.000đ/ 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

90.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.160.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC ELECTRONIC KEYBOARD CĂN BẢN.

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

170.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

4.080.000đ / 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

90.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.160.000đ/ 3 tháng

 

KHÓA HỌC ELECTRONIC KEYBOARD NÂNG CAO

Hình thức đào tạo

Học phí

Thời gian

Ngày học

Kỳ học

Tổng học phí

Cá nhân: 1 Giáo viên - 1 học viên

180.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

4.320.000đ / 3 tháng

Tập thể: 1 Giáo viên - tối đa 5 học viên

100.000/tiết

60 phút/tiết

Tự chọn ngày học

3 tháng ( 24 tiết)

2.400.000đ/ 3 tháng

 

CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG ĐÀ NẴNG

Đc: 363 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián., Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

ĐT: 0236. 3654.227- (+84) 916 37 18 31

Facebook: Việt Thương Music School Đà Nẵng

Email: thuongvietthuong@gmail.com

 

Bình luận